آدرس : تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش کوچه سیزدهم غربی، شماره 69

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری در بورس

«بورس اوراق بهادار » به معنی یك بازار متشكل و رسمی سرمایه است كه در آن خرید و فروش سهام شركت ها ، اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، اوراق استفاده از وام مسکن (تسه) تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پ ساندازها و سرمایه های راكد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است. بورس اوراق بهادار به عنوان یک بازار منسجم و سازمان یافته، مهمترین متولی جذب و سامان دادن صحیح منابع مالی سرگردان است و با جمع آوری نقدینگی جامعه و فروش سهام شرکت ها، ضمن به حرکت در آوردن چرخ های اقتصاد جامعه از طریق تأمین سرمایه های موردنیاز پروژه ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی، منافع اقتصادی چشمگیری به ارمغان می آورد و در کنار آن، اثرات تورمی ناشی از وجود نقدینگی در جامعه را نیز از بین می برد.

  • خرید سهام و اوراق بهادار برای كسب بازده مناسب و پوشش درمقابل تورم
  • اطمینان از گزینه سرمای هگذاری به دلیل شفافیت اطلاعات
  • قابلیت نقد شوندگی اوراق بهادار و سهولت نقل و انتقال سهام و استفاده از معافیتهای مالیاتی
  • مشاركت در فرآیند تصمیم گیری برای اداره شركت ها
  • ایجاد یك بازار دائمی و مستمر كه امكان سرمایه گذاری بلندمدت و كوتاه مدت را فراهم می نماید
  • وجود طیف های متنوع از اوراق بهادار از نظر درجه بازدهی و خطر پذیری برای سرمایه گذار
  • برقراری سیستم ها و روشهایی كه از طریق آن، خرید و فروش اوراق بهادار منظم و رسمی گردد
  • حمایت از سرمایه گذاران كوچك و احساس مشاركت در امور تولیدی و تجاری
  • نظارت مضاعف بر فعالیت شركت ها در چارچوب استانداردها و آئین نامه های بازار سرمایه

خرید وفروش حضوری (روش سنتی):

در این روش سهام داران با مراجعه حضوری به دفاتر شرکت های کارگزاری برای خرید و فروش اوراق بهادار اقدام می کنند.

خرید وفروش اینترنتی:

در این روش سرمایه گذار با عقد قرارداد با شرکت کارگزاری، درخواست خرید و فروش های خود را از طریق اینترنت برای کار گزار ارسال م ینماید و کارگزار با دریافت این درخواست های خرید و فروش ،آنها را از طریق معامله گران خود عملیاتی می نماید.

خرید وفروش آنلاین (برخط):

در این روش سرمایه گذار با عقد قرارداد معاملات آنلاین با شرکت کارگزاری و دریافت کد کاربری و كلمه عبور و مراجعه به سایت معاملات آنلاین شرکت کارگزاری می تواند مستقیما وارد سامانه معاملات بورس شده و اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار نماید. بطور کلی معاملات آنلاین، سفارشهای مبادله اوراق بهادار را از طریق کانا لهای ارتباطات الکترونیکی شامل اینترنت و تلفن همراه وارد می کنند. این فرآیند به طور کامل خودکار بوده و سفار شها بعد از انجام کنترل های لازم در شرکت کارگزاری به صورت خودکار به سیستم معاملاتی بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران برای انجام معامله ارسال می شود.

خرید وفروش تلفنی (Call Center):

در این روش سرمایه گذار با عقد قرارداد با شرکت کارگزاری، درخواست خرید وفروش های خود را بصورت تلفنی برای کار گزار ارسال می نماید وکارگزار با دریافت این درخواست خرید وفروش ها، آنها را از طریق معامل هگران خود عملیاتی می نماید.