آدرس : تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش کوچه سیزدهم غربی، شماره 69

کالاهای قابل معامله در بورس انرژی

کالاهای قابل معامله در بورس انرژی

کالاهای قابل معامله
فرآورده های نفتی بلندینگ نفتا حلال ها رافینت آیزوریسایکل نفتای سبک و سنگین آیزوفید پنتان پلاس
محصولات شیمیایی CFO CSO متانول CO نیتروژن مایع
نفت خام و گاز طبیعی نفت خام سبک نفت خام سنگین LPG
فرآورده های گاز انواع گازهای صنعتی پنتان میعانات گازی
فرآورده های اصلی نفتی بنزین نفت گاز ATK سوخت هوایی
سایر فرآورده های نفتی ریفورمیت هیدروکربن اکستراکت نفت کوره سوخت کوره رافینت
زغال سنگ و مشتقات قطران بنزول
برق و انرژی های پاک