آدرس : تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش کوچه سیزدهم غربی، شماره 69

کارمزد معاملات بورس انرژی

سهام پذیرفته شده نزد شرکت بورس تهران
شرح کارمزد خرید (درصد) سقف کارمزد خرید (ریال) کارمزد فروش (درصد) سقف کارمزد فروش (ریال)
شرکت بورس انرژی
0.04
100,000,000 *
0.04
100,000,000 *
شرکت سپرده گذاری مرکزی
0.025
100,000,000
0.025
100,000,000
شرکت مدیریت فناوری
0.015
100,000,000
0.015
100,000,000
سازمان بورس و اوراق بهادار
0.032
80,000,000
0.048
120,000,000
شرکت کارگزاری
0.15
300,000,000
0.15
300,000,000
جمع
0.0262
0.278
* برای کالاهای صادراتی سقف کارمزد دریافتی بورس 200 میلیون ریال افزایش می یابد.