آدرس : تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش کوچه سیزدهم غربی، شماره 69

فرآیند خرید در بورس کالا

دریافت کد معاملاتی برای خرید

اشخاص حقوقی

 • 1-ثبت نام در سامانۀ جامع انبارها
 • 2-تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقوقی و فرم احراز هویت
 • 3- ثبت نام در سامانه جامع تجارت و دریافت کد نقش
 • 4- ارائۀ تصویر روزنامه رسمی تأسیس شرکت خریدار، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت در خصوص اعضای هیأت مدیره و روزنامه رسمی شرکت در خصوص آدرس محل اصلی شرکت
 • 5-ارائه آخرین صورت های مالی و گزارش حسابرس قانونی
 • 6- ارائه اظهارنامه مالیاتی (آخرین دوره مالی) و اساسنامه شرکت
 • 7- افتتاح حساب وکالتی
 • 8- ارائه برگه مودیان مالیاتی و پروانه‌های شرکت

اشخاص حقیقی

 • 1-ثبت نام در سامانۀ جامع انبارها
 • 2- تکمیل فرم درخواست کد مشتریان حقیقی و فرم احراز هویت
 • 3-ارائۀ تصویر شناسنامه خریدار
 • 4-ارائه تصویر کارت ملی خریدار
 • 5-افتتاح حساب وکالتی
 • 6- ارائه کد اقتصادی

درخواست خرید مشتریان و تامین پیش پرداخت

 • • تکمیل فرم سفارش خرید کالا برای هر مورد خرید و تحویل به کارگزاری
 • • واریز 10 درصد وجه پیش پرداخت خرید به حساب وکالتی و اعلام به کارگزاری

صدور اعلامیه خرید توسط کارگزار و مراحل تسویه قراردادها

 • *ارسال اعلامیه خرید برای خریدار از طرف کارگزاری
 • *مشتری پس از دریافت اعلامیه خرید ظرف مدت 72 ساعت (سه روز کاری) نسبت به تأمین بهای باقیمانده و کارمزدها در حساب وکالتی خود و همچنین واریز مالیات ارزش افزوده به حساب عرضه کننده اقدام نماید.
 • *لازم است خریدار باربری مورد نظر خود را به صورت کتبی و از طریق دورنگار به کارگزار اعلام نماید.
 • *صدور فرم ثبت سفارش از طرف کارگزار و ارسال آن برای فروشنده به منظور اختصاص دادن شماره حواله و تحویل کالا در زمان مقرر
 • در این مرحله خریدار می تواند از طریق تماس تلفنی با كارشناسان متخصص کارگزاری سی ولکس از وضعیت سفارش مورد نظر مطلع شود.

جریمه تأخیر در تسویه و ابطال قرارداد

 • *درصورت عدم واریز بهای کالای خریداری شده در معاملات نقدی، ظرف مدت حداکثر سه روز کاری، روزانه معادل 0.25 درصد ارزش معامله (2.5 درهزار) به ازای هر روز تا سه روز کاری مشمول جریمه می‌گردد و بعد از آن نهایتا با محاسبه دو سر کارمزد و 5 درصد ارزش معامله به عنوان خسارت فسخ قرارداد ( با احتساب جریمه های تأخیر پرداخت شده) و کسر از محل پیش پرداخت خریدار، معامله ابطال می گردد. امکان ابطال معامله قبل از سه روز وجود ندارد.
 • *فروشنده تا 3 روز تأخیر از موعد مقرر تحویل کالا در معاملات نقدی و نسیه و تا 5 روز تأخیر در معاملات سلف کمتر از 30 روز و تا 15 روز تأخیر در معاملات سلف 30 روزه و بیشتر، مشمول جریمۀ تأخیر در تحویل کالا نمی‌شود ولی بعد از مهلت مذکور مبلغی معادل 0.25 درصد ارزش کالای تحویل نشده به صورت روزشمار (حداکثر تا 60 روز تقویمی از تاریخ تسویه در معاملات نقدی و از تاریخ سررسید تحویل در معاملات سلف) بایستی جریمه به خریدار پرداخت نماید.